Galerie

naar www.fotobond.nl
Klik voor INFO FOTO’S: JAAP VAN DEN HOEK, ROSETTE PEETERS & JAN KAPSENBERG

Welkom op de website van Fotoclub AFV EPE, oftewel de Amateur Fotografen Vereniging EPE.

Opgericht 17 september 1957


Lid van  FOTOBOND B.N.A.F.V. – Lid nr. 0419.

Tevens lid van afdeling TRANSIJSSEL.

....................................................


Contributie: € 85, - per jaar (inclusief officieel lidmaatschap Fotobond BNAFV en Afdeling Transijssel)

IBAN-rekeningnummer: NL93 RABO 0179 5795 25,

Rek. nummer:1795.79.525 tnv. Amateur Fotografen Ver-eniging te Epe,


KvK-nummer: 55184154


Secretariaat: secretaris@afv-epe.nl


Internet: www.afv-epe.nl

......................................................


Op donderdag 7 september 2017 gaat het 61e seizoen van de AFV Epe van start!


CLUBAVONDEN: ELKE 1E EN 3E DONDERDAG VAN DE MAAND.   Eerstvolgende Clubactiviteiten >


PLAATS: ‘KULTURHUS’ EGW; STATIONSSTRAAT 25 8161 CP EPE.


Belangstellenden zijn welkom om op zo’n clubavond eens een kijkje te komen nemen. Klik op Contact in het menu links voor meer informatie.   Jaarprogramma >