Foto evenement – Amateur Fotografen Vereniging Epe

Foto evenementBeste fotografen van Transijssel,

Transijssel wil in oktober een foto-evenement organiseren.
Het is een regionaal FOTO-FEEST, voor alle (actieve) fotoliefhebbers:

Fotobondleden en niet-Fotobondleden.
De Fotobond stelt speciale gelden hiervoor beschikbaar.
We willen op een feestelijke en ongedwongen wijze elkaar ontmoeten,
en de fotografie beoefenen.
Om dit waar te maken is enthousiasme en actieve ondersteuning nodig.
Het bestuur van Transijssel kan dit niet alleen organiseren.

Wat is er nodig:
   -Een interessant en divers programma.
   -Enthousiaste clubleden of persoonlijke leden die mee willen organiseren.
   -Deelname van voldoende belangstellenden
   -Financiële ondersteuning van
              – Fotobond en Transijssel
              – Entreegelden
              – Subsidie fotoclubs
              -diverse andere subsidies
   – geschikte locatie (Gasfabriek Deventer in optie)
   – bekendmaking bij potentiële doelgroepen/bezoekers
   – andere, nog nader te benoemen zaken
   – goedkeuring door Fotobond en beschikbaarstelling van de Fotobondgelden.
     (er is een goedkeuring onder voorbehoud van het definitieve concept)..
 Uiterlijk 31 mei moet een concept-programma met begroting en locatie
bij de Fotobond binnen zijn.
De locatie is in optie en de financiën zijn bijna geregeld.

Hieronder staat een voorlopig programma. Veel moet nog worden ingevuld.

FOTO-EVENEMENT : Jubileum 100 jaar FOTOBOND : een concept 
Organisatie: Transijssel in samenwerking met fotoclub(s).
Locatie: Gasfabriek Deventer
Datum: 15 oktober. Tijd: de hele dag : 9-17 uur.

Photo 31: interview door Robert Theunissen met bekende Nederlandse fotograaf.(kosteloos aangeboden door de Fotobond) Dit is vastgelegd. De fotograaf is nog niet bekend. Wordt in overleg bepaald.
De bedoeling is dat dit onderdeel een belangrijke trekker wordt. 
Workshops: 3-5 nog nader in te vullen.   (Martin Hogeboom is hiervoor benaderd)
Presentatie landelijke groepen : nog uitnodigen en kiezen. 
Printfaciliteit verzorgen? Portfolio bespreking : door fotocoaches/ BMK-fotografen 
Foto-markt: van Duuren media, CameraNu, Sigmalenzen, e.a. (nog benaderen)
Er is een jury, bestaande uit 3 fotocoaches/ fotografen, kunstenaars.
De fotografen hebben de mogelijkheid om hun portfolio op de dag zelf door een jurylid te laten bespreken. Of anders achteraf digitaal. Dat betekent dat elke fotograaf een mening van de jury kan vragen over zijn werk.
 
Ik hoop op een positieve ontvangst en hulp bij de organisatie.
Denk aan : ideeën, bedenken van het definitieve programma en 
Uitvoeren, Public relations, organisatie expositie, etc.

VRAGEN:
Wil je helpen bij de organisatie of heb je vragen?
Mail of bel mij 
voorzitter@transijssel.nl  Tel. 06-46385319.    
Het zou fijn zijn als fotografen uit verschillende clubs meehelpen.

Heb je serieuze belangstelling  voor het FOTO-EVENEMENT :
Klik dan hier voor de enquête.
Wil je zo goed zijn deze in te vullen.